บริษัท ไอ ริช จำกัด

Pressure Tank 5 products

Pressure Tank
ถังแรงดันน้ำ (Pressure Tank, Diaphragm Tank)มีหน้าที่รักษาระดับแรงดันน้ำในระบบ ให้มีความสม่ำเสมอ ลดการทำงานของปั๊มน้ำ โดยการเลือกขนาดถังแรงดันต้องคำนึงถึงปริมาณการใช้น้ำ ถ้าเลือกถังขนาดเล็กกว่าการใช้งานน้ำจะทำให้ปั๊มทำงานหนักกว่าที่ควรจะเป็น แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเลือกขนาดถังแรงดันที่มีขนาดใหญ่กว่าปริมาณการใช้น้ำจริง อาจจะทำให้แรงดันน้ำที่จ่ายไม่สม่ำเสมอบ้างช่วง และมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการเลือกขนาดถังแรงดันที่เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำจะประหยัดค่าใช้จ่าย และถนอมการใช้งานปั๊มน้ำ โดยจะนำไปประกอบเป็นชุด Booster Pump

โดยมีหลายยี่ห้อให้เลือกดังนี้ CIMM,Best Tank,Zilmet,HydroLine,GITRAL

Cart

No products

Shipping ฿ 0.00
Total ฿ 0.00

Cart Check out

New products

No new product at this time